strona głównao mniekontaktlinki

tarotastrologiauzdrawianie holistyczneuzdrawiające wizualizacjebudzenie kreatywnościobrazy

Wszystkie świadome i obdarzone inteligencją istoty we Wszechświecie, także i my jako istoty ludzkie stworzone na obraz i podobieństwo Stwórcy, zostaliśmy dziedzicami jego boskich darów i talentów, w tym także Mocy Tworzenia siebie i swojego świata. Dostaliśmy w darze wszystko, co potrzebne, by stworzyć to, czego zapragniemy, co potrzebujemy, o czym marzymy. Wszyscy jesteśmy wspaniałymi, obdarzonymi mocą istotami i możemy nauczyć się jak używać swojej własnej energii, aby korzystać z nieograniczonych zasobów Wszechświata. Możemy przyciągnąć wszystko cokolwiek chcemy i zrealizować  każde swoje marzenie. Możemy stworzyć swój własny Raj na Ziemi i żyć w szczęściu i miłości. Niestety na Ziemi rzadko tak się dzieje. Większość ludzi albo nie jest swoich nieograniczonych zdolności i mocy świadoma, albo nie potrafi się z nią połączyć, albo oddaje ją innym, albo nie wie jak jej używać, by stworzyć to, czego pragnie, albo czasem  nie wie nawet czego pragnie lub też pragnie czegoś, co z płaszczyzny Najwyższego Dobra wcale nie jest dobre.   Wszystko jest energią. Cały Wszechświat zbudowany jest z energii, zarówno to, co uznajemy za żywe, jak i to co uznajemy za materię nieożywioną. Wszystkie formy bytu, egzystencji, rzeczy, zjawisk, uczuć, myśli - mają charakter energetyczny. Nasza planeta i wszystkie formy, które na niej możemy spotkać także są energią. Różnica polega tylko na stopniu gęstości energii i spowolnieniu jej wibracji. To co określamy jako materię jest energią, która spowolniła i zagęściła się do tego stopnia, że nabrała charakteru materii. Jednak zanim zaistniała w takiej formie, musiała istnieć w formie bardziej subtelnej - energii mentalnej u umyśle stwórcy. Myśl, wyobrażenie ma postać stosunkowo lekkiej formy energii i dlatego możemy szybko i łatwo ją kształtować. Energia mentalna poprzez stosowanie np. wizualizacji staje się coraz bardziej „gęsta”, aż w końcu uzyskuje materialną postać lub przejaw. To co sobie wyobrażamy, dąży do zaistnienia, a zgodnie z prawem magnetyzmu - przyciąga podobne energie z otoczenia, tworząc sprzyjające sytuacje i okoliczności.Ziemia jest planetą o stosunkowo dużej gęstości, dlatego tutaj zanim „słowo ciałem się stanie” musi najczęściej upłynąć znacznie więcej czasu niż w innych systemach, gdzie pomiędzy myślą, wyobrażeniem, słowem a ich manifestacją nie ma odległości w czasie. Najczęściej nie ma też czasu w takim ujęciu, jak my go rozumiemy i odczuwamy na Ziemi.Przez cały czas tworzymy i wysyłamy energie, która przyciąga lub odpycha rzeczy lub inne energie. Każdy człowiek, w każdej chwili kreuje siebie i swoją rzeczywistość, niezależnie od tego, czy jest tego świadomy czy nie. Najczęściej jednak nie jest, uważa, że to co go spotyka i to jak wygląda jego życie jest wynikiem przeznaczenia lub oddziaływania innych sił, na które sam nie ma wpływu: okoliczności, sytuacji, innych ludzi, systemów itp. Tym samym oddaje swoją moc i swoje życie w ręce innych, samemu stając się tylko bardziej lub mniej biernym odbiorcą i uczestnikiem tego, co myśli, że może go spotkać i tego, czego wobec niego oczekują inni ludzie.jeśli sami nie korzystamy z prawa wolnej woli, tworzenia i odpowiedzialności za swoje dzieła, odcinamy się od swojej mocy twórczej, a tym samym od Źródła i oddajemy władzę nad nami w inne ręce, które niekoniecznie chcą tego co dla nas najlepsze, ale kierują się swoimi korzyściami.Biorąc na powrót kreacje w swoje ręce, łączymy się ponownie z Boskim Źródłem w nas samych i możemy stworzyć wszystko czego zapragniemy i zrealizować swoje najśmielsze marzenia. Możemy świadomie zwiększać siłę swojego magnetyzmu i efektywniej przyciągać to co chcemy. Możemy nauczyć się tworzenie fizycznych form i rzeczy przy wykorzystaniu praw duchowych.Zdolność urzeczywistniania swoich wizji, marzeń, pragnień i wyobrażeń jest jedną z najwyższych umiejętności jaką mamy na Ziemi. Wszystko co należy zrobić – to uaktywnić swój własny potencjał. aby nasza Moc Twórcza mogła się objawić i abyśmy mogli ją w pełni wykorzystywać w życiu, musimy najpierw spełnić kilka warunków:Po pierwsze - musimy poznać uniwersalne duchowe prawa rządzące kreowaniem rzeczywistości, nie tylko na ziemi, ale w całym wszechświecie (prawo magnetyzmu, przyciągania, wibracji, mentalizmu, jedności, biegunowości, rytmu, karmy – przyczyny i skutku, koncentracji, wolnej woli, intencji i inne)Po drugie - musimy poznać samego siebie - odkryć, uzdrowić i pokonać wszystkie ograniczenia blokujące  naszą moc stwórczą, które przejęliśmy i zakodowaliśmy sobie w przeszłości (wzorce energetyczne, emocjonalne, mentalne, karmiczne, przekonania, intencje, nawyki itp.) Musimy poznać i przeprogramować naszą podświadomość Po trzecie – nauczyć się  kochać i siebie tak bardzo i tak bezwarunkowo, by pozwolić sobie na wszystko co najlepsze, najwspanialsze i najcenniejsze w życiu i by być otwartym na tyle, aby to sobie podarować. Po czwarte – nawiązać kontakt, nauczyć się słuchać i współdziałać z swoją Duszą, Wyższym Ja, Boskim Pierwiastkiem, energią Źródła. Zaangażować Nadświadomość. Nauczyć się ufać, powierzać i pozwalać się prowadzić. Po piąte – nauczyć się technik i metod kreacji i manifestacji oraz pracy z własną energią (relaksacji, koncentracji, wizualizacji, afirmacji, oczyszczania, podnoszenia poziomu swojej energii, dostrajania, łączenia z Wyższą Mocą, przyciągania, dostrajania, transformacji, myślenia, przemiany i wyzwalania emocji, wzmacniania siły magnetycznej itp.)Zapraszam na sesje indywidualne lub grupowe, na których:- poznasz uniwersalne duchowe prawa rządzące kreowaniem rzeczywistośc- nauczysz się łączyć z własną mocą, poznasz swoje ograniczenia blokujące moc stwórczą i przeszkody na drodze twoich kreacji, nauczysz się je uzdrawiać i pokonywać- nauczysz się kontaktować ze swoją podświadomością i uzdrawiać ją oraz współdziałać z nią w kreowaniu lepszej rzeczywistości- nauczysz się jak podnosić własne wibracje, pokonywać przeszkody do bezwarunkowego kochania siebie i akceptacji- nauczysz się nawiązywać kontakt, komunikować i współdziałać ze swoim Wyższym Ja i ze Źródłem- nauczysz się technik i metod kreowania rzeczywistości i pracy z własną energią- nauczysz się materializować własne pragnienia, wizje, marzenia, przyciągać do swojego życia to czego pragniesz,  realizować swoje cele, tworzyć rzeczywistość i siebie samego według własnych wyborów Świadome kreowanie rzeczywistości - techniki i metody kreowania rzeczywistości i pracy z własną energią Centrum Rozwoju Świadomości ESTRANEA: Tarot - Astrologia - Uzdrawianie holistyczne - Uzdrawiające wizualizacje - Świadome kreowanie rzeczywistości - Treningi kreatywności - Obrazy olejne na zamówienie: Anioły, Indywidualne mandale astrologicznekreowanie rzeczywistości, świadome kreowanie rzeczywistości, tworzenie rzeczywistosci, kreowanie zycia, kreowanie życia, tworzenie rzeczywistości, świadome kreowanie życia, Łódź, lodz, łódź, materializacja, realizacja marzeń, kurs cudów, tchniki realizowania celów, warsztaty twórcze, warsztaty twórcze Łódź